Bezpečnost a ochrana toho nejcenějšího.

Zamezuje přístupu neoprávněných osob do budovy školy a napomáhá bezpečnosti dětí a zaměstnanců.

Naše řešení vychází z naší více než 20 leté zkušenosti v oboru.

Bezpečnost

Evidence elektronická, rychlá a přesná!

Eviduje příchody a případně odchody žáků ze školy a poskytuje rodičům okamžitou informaci, pokud jejich dítě nepřijde do školy s možností využití dat pro elektronickou třídní knihu.

Přístupový systém umožňuje obousměrnou komunikaci se školní agendou.

Loga školních agend
Evidence

Zodpovědnost učena přirozenou a nenásilnou formou.

Děti se učí zodpovědnosti. Dostává se jim důvěry elektronického přístupu do školy.

Zodpovědnost